Przyroda Pomorza Zachodniego w obiektywach młodzieży

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kuśnierskiej 12B, tel. 91 42 10 322, e-mail: mlodziez@wzp.pl jest administratorem danych i będzie przetwarzał Twoje dane w celu organizacji konkursu „Przyroda Pomorza Zachodniego w obiektywach młodzieży”.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu publikowania informacji o przebiegu i wynikach oraz promocji konkursu na stronach internetowych Organizatora, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 RODO, ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Odbiorcami twoich danych mogą być podmioty, którym Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego powierzył przetwarzanie danych, np. dostawcy usług IT oraz organy państwowe i instytucje, którym administrator zobowiązany jest przekazać dane uczestnika konkursu na mocy odrębnych przepisów. W związku z transferem danych do serwisu Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) informujemy, że Facebook może przekazywać dane do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Masz prawo żądania dostępu, aktualizacji i ograniczenia przetwarzania swoich danych. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, jednak nie będzie miało to wpływu na działania, których dokonano do czasu wycofania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale jej cofnięcie lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez czas niezbędny do wykonania zadania i okres archiwizacji danych wymagany od administratora odrębnymi przepisami.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sprawach spornych dotyczących ochrony danych osobowych.
W Sekretariacie ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@sdsm.szczecin.pl lub w siedzibie Sekretariatu.